ชื่อ-นามสกุล: ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nadh.d[at]ubu.ac.th
โทรศัพท์ 045-353401 ต่อ : 4602
ห้องทำงาน : SC429
วุฒิการศึกษา : ภาระการสอน : งานวิจัย : ภาระงานบริหาร :

  • กรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้แทนอาจารย์ (พฤษภาคม 2556 - มิถุนายน 2558)